КАЧЕСТВЕНИ ДОМОВЕ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

Qhome е помощник в оценката на качествата на дома ви

Ние създаваме QHOME с вдъхновяващата идея да Ви помогнем да оцените, подобрите или създадете своя качествен дом. Качественият е този дом, който комбинира социалните, екологичните и икономическите аспекти на нашия живот и отразява принципите на устойчивото строителство. QHOME е Устойчивият дом.

QHOME свързва създателите на домовете и техните собственици. Помага в процеса на създаване на благоденствие и здравословна среда за хората в хармония с природата. QHOME е уникален помощник, проектиран е от най-добрите професионалисти в създаването, оценката и сертифицирането на над 750 000 кв. м. устойчиви сгради за 10 години – екипът на Момерин. С тази система целим да направим нашия опит и знания, достъпни и приложими за всички.

Създаването на качествени домове в хармония с природата е нашата отговорност към бъдещето на децата ни.

Андрея и Боряна Момерин
Създатели на Qhome

Какво е QHome

QHOME е система за независима оценка на качествата на Вашия дом по отношение на критериите на Устойчивото строителство. Те комбинират три основни групи от фактори – Екологични, Социални и Икономически.
Именно чрез тях ще Ви помогнем да измерите и подобрите важните характеристики на Вашата сграда и Вашия дом. Чрез QHOME ще можете да ги споделите и сравните с други сгради и домове.

Какво ми дава QHome

QHOME разглежда Вашия дом по отношение на качеството на проекта и строителството, ежедневните разходи за дома, екологичния отпечатък и здравословната среда. Системата ни учи как да задоволяваме настоящите ни нужди с грижа за утрешния ден и със стремеж към отговорно използване на ресурсите.
Когато купуваме нов дом често правим субективен избор без да имаме достъп до критично важна информация от създателите и строителите му. QHOME дава знания и насоки как да получите достоверна оценка и направите най-добрия избор за Вас.

Как работи QHome

Изберете версията на QHOME, подходяща за Вас – За Собственици или За Създатели на Домове.
QHOME включва три части на оценка – „Заобикалящата ни среда (Кварталът)“, „Моят дом“ и „Управление и опит“. В тези три части ще намерите поетапна оценка на всички значими параметри на устойчивите качества на Вашия дом.
Оценката се осъществява във Вашия Q ТЕСТ online и с помощта на Q РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА. В тях ще намерите 30 теми с въпроси и упътване към тях.
След като създадете Вашата регистрация и изберете версия на QHOME, ще стартирате самостоятелно системата за оценка Вашия качествен дом. Освен това ще получите достъп до обучителни клипове, материали и много допълнителна информация за устойчивото строителство.

За собственици

Вие получавате помощ при избор на нов дом или оценка и съвет за Вашия настоящ. QHOME дава насоки да задавате важните въпроси към създателите на сгради – проектанти, строители, предприемачи, брокери и други.
Чрез QHOME можете бързо, лесно и самостоятелно да намерите информация, с която да взимате правилни решения.

За създатели

QHOME Ви помага да направите независима и доверена оценка на устойчивостта на Вашия проект или сграда. QHOME е първият и уникален помощник, който Ви дава възможност да се отличите и представите пред Вашите клиенти.
Ние ще Ви помогнем с професионални знания и съвети как да направите това. Заедно ще създадем устойчива среда, в която Вашите клиенти ще се радват на здраве, благоденствие и комфорт.

Търси

Qhome e помощник в оценката на устойчиви сгради

Твоят дом – какво оценяваме?

В трите раздела на QHOME, базирани на ключови приоритетни сфери - „Заобикалящата ни среда (Кварталът)“, „Моят дом“ и „Управление и опит“, се фокусираме върху интересите на участващите страни. Важни за QHOME са теми като Екология, Транспорт, Енергия, Качествени материали и строителство, Характеристики на околна среда, Отпадъци, Управление на сградата и други.
Оценката завършва с генериране на общ рейтинг, отразен в скала от 1 до 5 звезди. По този начин бързо и лесно могат да се сравняват различни жилища спрямо тяхното цялостно представяне и оценка.

Кварталът

Моят дом

Управление и опит

Основни индикатора на оценка

Трите основни индикатора са базирани на ключови приоритетни сфери в устойчивото строителство – Моите разходи, Моето здраве и Моят отпечатък. Те се фокусират върху интересите на участващите страни – създателите и ползвателите на домове. В процеса на оценката индикаторите показват влиянието на домовете върху разходите, здравето и благосъстоянието на хората, както и отпечатъка, който оставяме върху околната среда по време на строителството и обитаването на сградите и домовете ни.

Как мога да намаля устойчиво разходите си и да ги предвидя?
Кои решения са важни?
Как домът ми влияе на здравето ни?
Как се измерва?
Кое е важно?
Моите решения са отпечатък в природата и остават за децата ни

Пилотни проекти Q-home