КАЧЕСТВЕНИ ДОМОВЕ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

Qhome е помощник в оценката на качествата на домът ви

За нас

Ние от МОМЕРИН стартирахме преди 10 години с вдъхновяващата идея да създаваме сгради в хармония с природата и човека.

От тогава досега с помощта на BREEAM – водещата методика за Устойчиви сгради в света, сертифицирахме 700 000 кв.м. сгради в 33 отделни обекта

Трансформирахме не само сградите, но и хората, които ги създават и обитават Qhome е най-новият ни проект, който ще направи качествените домове достъпни за всички.


Екип

Андрея Момерин

Магистър
"Архитектура" ВИАС и лицензиран BREEAM оценител

Боряна Момерин

Магистър
"Маркетинг и реклама"
Нов Български университет

Магистър
Нов Български университет

Андриана Димитрова

Магистър
"Архитектура"
УАСГ

Мария Главчева

Магистър
"Ландшафтна архитектура"
Лесотехнически университет

Магистър
"Екология и опазване на околната среда"
МГУ

Моника Георгиева

Бакалавър
"Публична администрация"

Магистър
"Управление на човешките ресурси"

Магистър
"Корпоративна сигурност"
УНСС

Наши клиенти за нас

Ние работим с МОМЕРИН върху по-голямата част от нашите проекти и намираме работата с тях за изключително полезна, както за нас, така и за проектите, които създаваме. Устойчивата архитектура е в ядрото на нашата компания и в екипа на МОМЕРИН ние намираме силни съмишленици! Вярваме , че QHOME е изключително полезен и съвременен проект , който ще направи качествените домове достъпни за всеки!

Александър Доу
регионален директор на Stephen George International

Още на етап идейна концепция на Kamenitza Residences започнахме сътрудничество с МОМЕРИН, с желанието ни да изградим комплекс от устойчиви и екологични жилищни сгради, предоставящи изключителен комфорт и най-съвременни удобства на своите обитатели и създаващи среда за спокоен живот в центъра на града, съобрзена с културата и историята на Пловдив. В екипа на МОМЕРИН срещнахме хора, които изцяло споделят нашите високи цели и намерения и със своите експертни познания допринасят за превръщането на района на проекта в качествена градска среда.

Георги Терзиев
Kamenitza Residences

Основни индикатора на оценка

Трите основни индикатора са базирани на ключови приоритетни сфери в устойчивото строителство – Моите разходи, Моето здраве и Моят отпечатък. Те се фокусират върху интересите на участващите страни – създателите и ползвателите на домове. В процеса на оценката индикаторите показват влиянието на домовете върху разходите, здравето и благосъстоянието на хората, както и отпечатъка, който оставяме върху околната среда по време на строителството и обитаването на сградите и домовете ни.

Как мога да намаля устойчиво разходите си и да ги предвидя?
Кои решения са важни?
Как домът ми влияе на здравето ни?
Как се измерва?
Кое е важно?
Моите решения са отпечатък в природата и остават за децата ни

Пилотни проекти Q-home