Процесът

Процесът Процесът

Оценката минава през 3 раздела

Кварталът

Кварталът

Тази част оценява жилищата, построени в хармония със средата, която ги заобикаля и как те могат да се адаптират към промяната на климата и човечеството.

ТРАНСПОРТ

 • Достъпен обществен транспорт
 • Транспортни еко алтернативи
 • Квартални удобства

ОКОЛНА СРЕДА

 • Терен, екология и гледка
 • Почивка и спорт
 • Моята градина

СИГУРНОСТ И ИЗДЪРЖЛИВОСТ

 • Риск от наводнения
 • Сигурност, безопасност и достъпност
Моят дом

Моят дом

Тук оценяваме домовете, които ни дават уют, здраве и благоденствие в хармония с природата.

ЗДРАВЕ И УДОБСТВА

 • Дневна светлина и засенчване
 • Замърсяване на въздуха
 • Вредни органични вещества в дома
 • Вътрешен и външен шум

ЕНЕРГИЯ И РАЗХОДИ

 • Енергия и цена
 • Намаляване на CO2/ ВЕИ

ЖИЛИЩНО ПРОСТРАНСТВО

 • Достъпност и пространство
 • Рециклиране на отпадъци
 • Водна ефективност
 • Домашен офис
 • Уютен дом
Управление и опит

Управление и опит

Тази част оценява процеси и решения, които намаляват пропуските в работата между проектант, строител, клиент и собственик.

СЪЗДАВАНЕ НА ДОМ

 • Управление и Комуникация
 • Отговорни строители
 • Вредни строителни въздействия
 • Въвеждане в експлоатация и тест

МОЯТ ОПИТ

 • Наръчник за ползване
 • Обучение и поддръжка
 • Отчетност и контрол
 • Оценка на обитателите

ТРАНСПОРТ

 • Достъпен обществен транспорт
 • Транспортни еко алтернативи
 • Квартални удобства

ОКОЛНА СРЕДА

 • Терен, екология и гледка
 • Почивка и спорт
 • Моята градина

СИГУРНОСТ И ИЗДЪРЖЛИВОСТ

 • Риск от наводнения
 • Сигурност, безопасност и достъпност

ЗДРАВЕ И УДОБСТВА

 • Дневна светлина и засенчване
 • Замърсяване на въздуха
 • Вредни органични вещества в дома
 • Вътрешен и външен шум

ЕНЕРГИЯ И РАЗХОДИ

 • Енергия и цена
 • Намаляване на CO2/ ВЕИ

ЖИЛИЩНО ПРОСТРАНСТВО

 • Достъпност и пространство
 • Рециклиране на отпадъци
 • Водна ефективност
 • Домашен офис
 • Уютен дом

СЪЗДАВАНЕ НА ДОМ

 • Управление и Комуникация
 • Отговорни строители
 • Вредни строителни въздействия
 • Въвеждане в експлоатация и тест

МОЯТ ОПИТ

 • Наръчник за ползване
 • Обучение и поддръжка
 • Отчетност и контрол
 • Оценка на обитателите

Kлючови показатели на оценката

Трите основни индикатора са базирани на ключови приоритетни сфери в устойчивото строителство – Моите разходи, Моето здраве и Моят отпечатък. Те се фокусират върху интересите на участващите страни – създателите и ползвателите на домове. В процеса на оценката индикаторите показват влиянието на домовете върху разходите, здравето и благосъстоянието на хората, както и отпечатъка, който оставяме върху околната среда по време на строителството и обитаването на сградите и домовете ни.

 

Kлючови показатели на оценката

Рейтинг

В последния етап заедно с външни професионалисти се измерват качествата на завършения дом с всички направени подобрения. Оценката се актуализира според резултатите от докладите на външните специалисти.

 

Рейтинг Рейтинг