КАЧЕСТВЕНИ ДОМОВЕ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

Qhome е помощник в оценката на качествата на домът ви

Вие сте собственик?

Тук ще получите помощ при избор на нов дом или оценка и съвет за вашия настоящ. Ние ще ви помогнем да задавате важните въпроси за устойчивите качества на създателите на сгради – архитекти, строители, предприемачи, брокери и др. С Qhome вие бързо, лесно и самостоятелно ще можете да намерите нужната ви информация.

Как оценяваме?

Заобикалящата ни среда (Кварталът)

Тази част оценява жилищата, построени в хармония със средата, която ги заобикаля и как те могат да се адаптират към промяната на климата и човечеството.

Моят дом

Тази част оценява домовете, които ни дават уют, здраве и благоденствие в хармония с природата

Управление и опит

Тази част оценява процеси и решения, които намаляват пропуските в работата между между проектант, строител, клиент и собственик.

Осносвни индикатора на оценка

С общ рейтинг, базиран на скала от 5 звезди, ще бъде бързо и лесно да се сравняват различни жилища според тяхното цялостно функциониране
За по-голяма яснота за това как функционира жилището, ще бъдат оценявани също и Три индикатора, базирани на ключови приоритетни сфери, фокусиращи се върху интересите на участващите страни – Моите разходи, Моето здраве и Моят отпечатък.
При стартирането, индикаторите от гледна точка на собствениците са разходите, позитивното влияние върху здравето и благосъстоянието им, както и отпечатъка върху околната среда. С времето ще бъдат въведени допълнителни индикатори, отразяващи различни гледни точки, включително тези на строителите, финансовите институции, наемодателите и местните власти.

Как мога да намаля устойчиво разходите си и да ги предвидя?
Кои решения са важни?
Как домът ми влияе на здравето ни?
Как се измерва?
Кое е важно?
Моите решения са отпечатък в природата и остават за децата ни